Kultur- og samfundsfagsbogen

Opgaver

Tema: Det gode samfund

  1. Skriv ned i en længde af en A4 side, hvad du - efter gennemgangen af dette tema på klassen kan give af eks. på Det gode samfund og, hvad for et, du synes er det bedste Gode samfund. I eks. skal alle KS-fag være repræsenteret.
  2. Sammenlign og diskuter med din sidemand/gruppe de forskelle I er kommet frem til i jeres nedskrivning især med hensyn til hvad det Gode samfund er.
  3. Undersøg/diskuter denne påstand: Den enkelte dansker har aldrig haft det bedre på alle områder. I skal bruge viden/metoder/teorier fra alle KS-fagene i diskussionen.
  4. Vurder hvorfor der tilsyneladende kan være en modsigelse i de forhold, at liberalismen giver den enkelte frihed (sin egn lykkes smed), velfærdssamfundet skal tage sig af alt og alle, vi har aldrig været så materielt rige og religionernes krav om næstekærlighed og almisser.
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk