Politik  dansk politik i internationalt perspektiv

Statsmagten


Figuren viser princippet i det danske statsstyre. Det er beskæftigelsesministeriet (tidligere: Arbejdsministeriet), som det så ud i starten af VK-regeringens embedsperiode (2001-). Der skelnes mellem politisk niveau (ministeren) og embedsmandsniveau (Departement, styrelser og afdelinger, mv)

Departementets opgaver er at udforme den overordnede politik og styring på Beskæftigelsesministeriets område. Departementet betjener og rådgiver ministeren direkte, og det færdiggør ministeriets arbejde med nye lovforslag.

Arbejdsspørgsmål:
1. Hvordan er den danske administration opbygget?
2. Hvad er princippet i opgave- og ansvarsfordeling mellem minister og embedsmænd? Hvorfor har man valgt at gøre det på denne måde?
3. Hvorfor har man et hierarkisk bureaukrati i ministerierne?
4. Hvorfor har velfærdsstaten udviklet sig til en såkaldt "konkurrencestat"?

Perspektiverende spørgsmål:
1. Undersøg ud fra teorierne om senmodernitet og netværkssamfund og ministeriernes hjemmesider, om det er muligt at få øje på en udvikling i retning ad mindre hierarki og mere flad netværksopbygning i Centraladministrationen.
2. Beskæftigelsesministeriets organisation har ændret sig, men ikke afgørende. Der er dog en anderledes betoning i dag. Se organisationsdiagram og overvej forvaltningsmæssige ændringer og ledelsesfilosofi ud fra ministeriets website.  
3. Hvordan kan Centraladministrationens opbygning i kombination med magtens tredeling være med til at sikre, at borgerne ikke udsættes for vilkårlig behandling fra dele af den udøvende myndighed?

 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk