Politik  dansk politik i internationalt perspektiv

Beslutningsmodeller


Arbejdsspørgsmål
:
1. Hvad går den rationelle mål-middel model ud på?
2. Hvorfor er beslutninger i virkelighedens verden ofte præget af alt andet end denne form for rationalitet?
3. Hvad går skraldespandsmodellen ud på?
4. Var beslutningstagningen under Muhammedtegningskrisen rationel?

Perspektiverende spørgsmål:
1. Find eksempler på politiske beslutninger, der er beskrevet i medierne (aviser, radio/TV) og diskuter, om de(n) pågældende beslutning(er) er præget af den ene eller anden beslutningmodel.
2. Optag en nyheds- eller aktualitetsudsendelse fra TV, som viser politiske beslutninger af den ene eller anden art og vurder, hvilke beslutningsmodeller der især kan bringes i anvendelse til analyse af dem.

 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk