Politik  dansk politik i internationalt perspektiv

Demokratiopfattelser


Det danske demokrati, som det er fastlagt i grundlov og valglov, er et repræsentativt demokrati med træk af direkte demokrati, dvs demokrati med folkeafstemninger indbygget. Det repræsentative demokrati er kodificeret (formaliseret i nedskreven lov) i den danske grundlov.
Her er angivet en række formelle regler for, hvordan der laves valg. Disse er nærmere udmøntet i valgloven. Folketinget vælges af vælgerne ved forholdstalsvalg (vælgernes anskuelser skal være repræsenteret i parlamentet i forhold til deres udbredelse i befolkningen). Vælgerne bestemmer altså igennem lige og almindelig valgret, hvem der skal indehave posterne i den lovgivende magt.

Arbejdsspørgsmål:

1. Hvad forstås ved den parlamentariske styringskæde?

2. Hvad vil det sige, at det danske demokrati også er et parlamentarisk demokrati?

3. Hvilke hovedforskelle er der på deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati?

Perspektiverende spørgsmål:

1. Hvordan kan demokratiet gøres mere levende gennem brug af mere direkte demokati og internettet?

2. Hvorfor har nogle politikere fået venner på Facebook? Bruger de deres venner på den rigtige måde?

3. Kan man få mere deltagelsesdemokrati i Danmark?

 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk