Politik  dansk politik i internationalt perspektiv

Partierne og de troløse vælgere


Molinmodel og VH-skala: De politiske partiers manøvrerum

Arbejdsspørgsmål:

1. Hvad vil det sige, at partierne tager beslutninger ud fra ideologi og interesse?

2. Hvad vil det sige, at de tager beslutninger under hensyntagen til opinionsfaktor. Find nogle eksempler på partier, der har gjort det i nogle konkrete situationer?

3. Hvad vil det sige, at de tager beslutninger under hensyntagen til den parlamentariske faktor?

4. Hvilken rolle spiller det, om et parti især er et ideologisk parti eller et catch-all parti?

5. Undersøg partiernes websites. Er det muligt ud fra disse at afgøre, i hvilken grad partier kan karakteriseres som ideologisk eller pragmatisk? Kan man se, om partierne især appellerer til deres kernevælgere eller til marginalvælgere?

Perspektiverende spørgsmål:
1. Ovenfor er Molinmodel og VH-skala og partiernes ageren forklaret ved et eksempel fra fordelingspolitikken. Er partiernes ageren forudsigelig ud fra disse modeller, hvis det er værdipolitiske sager, der er på dagsordenen?

2. Hvordan spiller medierne ind på den politiske dagsorden?

 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk