Columbus Web
 

Figurer fra Kommunalpolitik

 • 1.1. Effekten på valgresultatet af seks uafhængige variable. Beta-koefficient (signifikansniveau).
 • 1.2. Ændring i udskrivningsprocenten i perioden 1982-94. Parti angiver kommuner med dette parti på borgmesterposten.
 • 1.3. Nye politiske skillelinier. Værdipolitik
 • 1.4. Dagsordener i en valgkamp
 • 1.5. Mænd og kvinders partivalg ved folketingsvalg 2001. Chi2-test.
 • 1.6. Repræsentativitet
 • 2.2. Valgdeltagelsen ved folketingsvalg, amtsrådsvalg og kommunalvalg, 1970-2001
 • 2.3. Sammenhæng mellem kommunestørrelse og valg­deltagelse ved valget i 1997
 • 3.1. Ydre rammer for kommunalpolitik
 • 3.2. Faser i beslutningsprocessen i en kommune
 • 3.3. Det lukkede kommunestyre
 • 3.4. Forholdet mellem borgmesteren, byrådets udvalg og forvaltningen
 • 3.5. Organisationsformer for politisk deltagelse
 • 3.6. Græsrodsbevægelsernes indirekte påvirkningsmulighed
 • 3.7. Styringsmix mellem politisk styring, markedsstyring og brugerstyring. Eksemplet folkeskolen.
 • 5.1. Prisdannelse under fri konkurrence (markedsøkonomi)
 • 5.2. Fordeling af kommunernes nettoudgifter til service i budget 2005. Pct.
 • 5.3. Fordeling af kommunernes nettoudgifter til indkomstoverførsler i budget 2005. Pct.
 • 5.4. Forventet udvikling i de samlede offentlige udgifter på service og overførsler 2002-2030.
 • 5.5. Bruttodriftsudgifter pr. indbygger i Albertslund og Lejre­ Kommune. Kr. pr. indbygger. 2003 budgetteret
 • 5.6. Model til forklaring af udgifternes størrelse
 • 5.7. Befolkningsfremskrivninger 2004-2030
 • 5.8. Molins model
 • 5.9. Liberalistisk og socialistisk kommunalpolitik
 • 6.1. Forskelle i samlede serviceudgifter pr. indbygger i forhold til kommunerne med under 5.500 indbyggere, inkl. konfidensinterval.
 • 6.2. Tidsplan for gennemførelsen af en opgave- og strukturreform
 • 6.3. Opgavefordeling mellem kommune, region og stat efter kommunalreformen
 • 6.4. Økonomiske og politiske konsekvenser ved sammenlægning af kommuner
 • 6.5. Hovedargumenter for og imod en sammenlægning af Egvad og Skjern Kommune
 • 6.6. Kommunen og samfundsændringerne
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk