Columbus Web
 

Figurer fra OIKOS

 • 2.2. Økonomi-feltet
 • 2.3. Omkostningsbegreber
 • 2.5. Markedsefterspørgselskurven
 • 2.6. Udbudskurven for en virksomhed
 • 2.7. Prisen på et marked
 • 2.9. Total- og grænseprodukt
 • 2.11. Total- og grænseprodukt
 • 2.12. Udbudskurven på kort sigt for den enkelte virksomhed
 • 2.13. Profitmaksimering
 • 2.14. Grænseomsætning og afsætningskurve
 • 2.15. Monopolprisdannelse
 • 2.16. Vand-diamantparadokset
 • 2.17. Stigning i efterspørgslen
 • 2.18. En udbudsstigning
 • 4.2. Kapitalistisk vareproduktion
 • 4.3. Simple kredsløb
 • 4.4. Det økonomiske kredsløb
 • 4.6. Pengekredsløbets lækager og tilskud
 • 4.7. Produktionsværdi og BNP i markedspriser
 • 4.8. Sammenhæng mellem national­regnskabsbegreber
 • 5.2. Prisdannelse under Fuldkommen konkurrence Alt andet lige
 • 6.1. Arbejdsløsheden i Danmark 1901-2001 i procent af samtlige lønmodtagere
 • 6.5. Stiliseret konjunkturforløb
 • 6.6. Bruttoinvesteringer som procent af BNP, årets priser
 • 6.8. Den simple Keynes-model med forbrug og produktion
 • 6.9. Produktion og beskæftigelse
 • 6.10. Den simple Keynes-model med forbrug og investeringer
 • 6.11. Stiliseret konjunkturforløb
 • 7.2. Konjunkturudvikling med automatiske stabilisatorer
 • 7.4. Den offentlige sektor: Effektiv efterspørgsel og nationalprodukt
 • 7.5. Den simple Keynes-model med forbrug og skat giver ny EE1
 • 8.3 Betalingsbalance og udlandsgæld
 • 8.4. Den effektive kronekurs
 • 8.6. Betalingsbalanceeffekten ved en konkurrenceevneforbedring
 • 8.7. Simpel Keynes-model med import og eksport
 • 8.8. Øget eksport og virkninger for indkomst
 • 8.9. Import og produktion
 • 8.10.A Effekt af reducerede indenlandske produktionsomkostninger (forbedret konkurrenceevne). Fuldkommen konkurrence på eksportmarkedet
 • 8.10.B Effekt af reducerede indenlandske produktionsomkostninger (forbedret konkurrenceevne). Monopolistisk konkurrence på eksportmarkedet
 • 9.2. Ligevægtsøkonomernes arbejdsmarked
 • 9.3. Phillipskurven og den naturlige arbejdsløshed
 • 9.5. Et stød til arbejdsmarkedet
 • 9.6. (Post)-keynesiansk makromodel
 • 9.7. (Post)-keynesiansk makroarbejdsmarkedsmodel
 • 10.1. Den finansielle sektor i samfundsøkonomien
 • 10.2. Kreditpyramiden
 • 10.3. Renteniveauer på pengemarkedet i Danmark
 • 10.4. Obligationsrente i Danmark og Tyskland 1970-2002
 • 12.3. Landbrugsmarkedet med mindstepriser og nettoimport
 • 12.4. Landbrugsmarkedet med mindstepriser og nettoeksport efter produktivitetsforøgelse
 • 13.1. Udviklingen i væksten i vareeksport og i verdens BNP, faste priser, i pct
 • 13.3. Eksport af varer og tjenester, 1980-2000
 • 14.1. Udfordringer og pres på velfærdsstaten
 • 14.2. Skaffedyrs-billedet
 • 15.1. Porter-modellen branchemodel
 • 15.2. Porter-modellen strategimodel
 • 15.3. Porters diamant
 • Keynes-model 5. A. Investeringer og varige forbrugsgoder
 • Keynes-model 5. B Konkurrenceeven
 • Keynes-model 5. C. Keynesianske kryds. Efterspørgsel og produktion
 • Keynes-model 5. D Antal ansatte
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk