Columbus Web
 

Figurer fra Politik ABC

 • 0.1 Eastons model af det politiske system
 • 0.2 Stat, civilsamfund og marked
 • 0.3 Politisk adfærd hænger sammen med flere ting
 • 0.4 Stereotyper eller erkendelse
 • 1.1 Regering og opposition i det danske folketing. Det politiske spektrum
 • 1.4 Repræsentations- og interessekanal til det politiske system
 • 1.5 EU, stat, regioner og kommuner. Politisk administrative niveauer
 • 2.1. Vælgerne stemmer på partier efter de holdninger, de har
 • 2.2 Indflydelse via valg eller partimedlemskab
 • 2.3 Hierarkisk top-down partiorganisation
 • 2.5 Grundelementer i Venstres organisation
 • 2.6 Politiske partier på den fordelingspolitiske dimension
 • 2.7 Holdninger i indvandrerpolitik
 • 2.8a Rational choice model (Downs). Stemmemaksimerende politikere og nyttemaksimerende vælgere
 • 2.8b Stemmemaksimering via politik henover midten
 • 2.9 Kaare Strøms typologi
 • 2.10 Molins model til forklaring af partiadfærd
 • 3.1 De parlamentariske og præsidentielle styringskæder
 • 3.2 Checks and Balances mellem de tre magter
 • 3.3 Den politiske magtcentrifuge
 • 4.3 Lovgivningsprocessen i EU ved fælles beslutningsprocedure
 • 4.4 Beslutninger i Danmark og EU
 • 4.5 Embedsværk og organer i EUs beslutnings­system
 • 4.6 Det retlige samarbejde i Maastricht- og Amsterdamtraktaternes søjlestruktur
 • 4.7 Politiske partikonstellationer og forligs­muligheder omkring EU-forbeholdene
 • 4.8 Beach og Nielsens rational issue-voting-model
 • 4.10 EUs politiske system mellem føderalistisk institutionsopbygning og søgen efter resultater
 • 5.1 Magtens tredeling kan være en vigtig forudsætning for, at demokrati og retssamfund fungerer
 • 5.2 Domstolssystemets opbygning
 • 6.1 Udviklingen i BNP pr indbygger i faste priser i Danmark og nationale/internationale begivenheder og trends
 • 6.2 Hvordan disponere over/fordele produktions­resultatet? Skattetrykkets udvikling i Danmark, 1971-2OO9
 • 6.3 Ideologidimensioner under tiltagende globalisering
 • 6.4 Partierne efter en traditionel fordelingsprofil og holdninger på en værdipolitisk dimension (multikulturalisme/ tolerance)
 • 6.6 Marked, stat og civilsamfund hvor sættes grænserne?
 • 6.8 Marxistisk-leninistisk forestilling om overgangen til et klasseløst samfund
 • 7.1 Udviklingen i skitseform af befolkningens fordeling på erhverv
 • 7.2 Holm og Jægers latentklassemodel
 • 7.3 Clintons samling af det gamle og nye venstre
 • 7.4 Amerikanske og danske parti- og ideologi­placeringer
 • 7.5 Behovshierarki og værdiudvikling
 • 7.7 Livsstilskort
 • 7.8 Minervaværdikort tilsat Bourdieus kapitalformer og magt-/afmagt-dimensionen
 • 8.1 Krav til et repræsentativt demokrati
 • 8.3 Kriterier for demokratiske institutioner (Dahl)
 • 8.4 Hypotese om sammenhæng mellem økonomi og demokrati
 • 8.5 Empirisk undersøgelse af sammenhængen mellem indkomst og demokrati
 • 9.1 Føderalistisk og mellemstatslig fremgangsmåde
 • 9.2 Fra elitestyre til borgerinddragelse
 • 9.3 Kosmopolitisk demokrati
 • 10.1 Massemedier, politikere og befolkning
 • 10.2 Én-vejs kommunikation og fler-vejs kommunikation
 • 10.3 Udbredelse af massemedier
 • 10.4 Mediemodel
 • 10.6 Spredning af medier og holdningspåvirkningsteori­ers udvikling
 • 10.7 Dagsordenssætning
 • 10.8 Kamp om den politiske dagsorden i en kultur- og identitetspolitisk sag
 • 12.1 Agendasetting i et politisk system med magtinteresser
 • 12.2 Betingelser for demokratisk legitimation via politisk kommunikation
 • 12.3 Horisontale samfundsmæssige subsystemer
 • 12.4 Nyhedsstrømmes konkurrerende hierarkier
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk