Webshop
 
 
 
 

Af Morten Hansen Thorndahl

ISBN 978-87-7970-110-6

Sociologi ABC (pdf)

DKK
43,75
DKK
35,00
DKK
85,00
DKK
68,00
DKK
112,50
DKK
90,00
 
Beskrivelse
 
Anmeldelser

Denne bog leveret som PDF-fil med lidt interaktivitet til brug på PC med vores særlige Pdf-Reader.
Sociologi ABC er et spændende forsøg på systematisk at opbygge et sociologiforløb fra det lettilgængelige (C-niveau) til det mere avancerede og teoretiske (B- og A-niveau). Såvel basal sociologisk teori som den mere avancerede behandles således i bogen. Det er dermed muligt at skabe en progression i arbejdet med sociologiske temaer i undervisningen inden for det enkelte undervisningsforløb og i det samlede gymnasieforløb.  
Bogens tre dele starter med en mere grundlæggende præsentation af sociologiske begreber og pointer, og disse bliver løbende uddybet med henvisning til nogle af sociologiens tænkere.
Dermed indeholder bogen både en konkret og et mere teoretisk ramme.  

Pointen med bogen er at give en grundlæggende viden om sociologiske emner, samtidig med at:
· kapitlerne 1 og 4 dækker kernestoffet for c-niveau på stx
· kapitlerne 1, 2, 4, 5 og 7 dækker kernestoffet for b-niveau på stx
· kapitlerne 1-8 dækker kernestoffet for a-niveau på stx

Afslutningsvis er der i kapitel 9 præsenteret og uddybet nogle af de sociologer, der bliver behandlet i bogen. Ved at  læse disse kapitler kan man få uddybet nogle af de mere teoretiske forklaringer.   Bogen ledsages af en omfattende undervisningsmanual, der tager udgangspunkt i kompetencemålene på de enkelte trin. Manualen kan downloades fra nettet sammen med temapakker med tekster, links, oplæg til diskussioner og arbejdsspørgsmål i første omgang omkring kønsroller, velfærdsstaten og integration af flygtninge.

"Bogen er en bredt anlagt introduktion til faget sociologi og centrale sociologiske problemstillinger. Den vil være velegnet til undervisning på ungdomsuddannelser, højskoler, korte og mellemlange videregående uddannelser, ligesom den også vil være velegnet for den alment interesserede læser.

Bogen har absolut karakter af undervisningsmateriale. Som sådan er det indbydende med meget variation i tekstbilledet i form af indskudte farvefotos, faktabokse, citater, punktopstillinger, gode statistikker og grafer. Kan desuden fungere som almen introduktion for den nogenlunde forudsætningsløse."

Ellen Lind Jensen, DBC

Relaterede produkter

Sociologi ABC
Sociologi i ABC-serien med progression på tre niveauer
DKK
216,00
DKK
120,00
Indkøbskurv
Ingen produkter...
Privat:
DKK
0,00
 
Skole:
DKK
0,00
 
 
 
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk