Webshop
 

Om forlaget

I fagets historie
Vi har udgivet bøger til samfundsfag i mere end 30 år.
De første udgivelser kom da faget blev oprettet i gymnasiet.
Det var på de første faglige kurser at flere udgivelser blev skabt - i form af materialesamlinger om uddannelse, om stålkrisen i EU og ideer til egentlige lærebøger blev udviklet. I mange år arbejdede vi gratis for sagen, men senere er forlaget blevet professionelt.

 

Samfundsfagslærernes forlag
- ejet af en fond der blev stiftet af Fals, Foreningen af Lærere i Samfundsfag. Vi er helt uafhængige af den største spiller i forlagsbranchen, der ejer Gyldendal Uddannelse og Systime og som fortsat køber op.

Vores målsætning er at lave de fagligt bedste bøger, sælge dem direkte til skolerne til de laveste priser. Det er ingen tilfældighed at andre fags bøger koster 50-100% mere end samfundsfags.

Forfatterne skal vælge os fordi vi giver det bedste faglige og pædagogiske modspil i tilblivelsen af en udgivelse - som den mest naturlige samarbejdspartner og medspiller  - og det har de også hidtil gjort.
Derfor har vi været dominerende med samfundsfaglige udgivelser til ungdomsuddannelserne. 

Vi har en tegnestue på forlaget med 2 grafikere så forfatterne kan følge processen tæt og så produktionstiden er kort. Ingen andre forlag producerer bøgerne så hurtigt som vi - og det med store krav til den grafiske standard.

Overskuddet
Overskuddet uddeles til fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde.

Det betyder at vi  i udgivelsespolitikken også tager andre hensyn end rent kommercielle. De nødvendige bøger udgiver vi. Medlemmer af den faglige forening Fals modtog f.eks. gratis et eksemplar af den Samfundsdidaktik, som vi financierede udgivelsen af og som vores redaktør, Per Henriksen, daværende fagkonsulent stod for.

Historielærerforeningen for gymnasiet og HF har søgt og fået støtte fra Columbus Fond til at udgive en tilsvarende Historiedidaktik, som forlaget også har produceret. 

Erhvervsøkonomilærerforeningen, FLE har gennem flere år fået tilskud til deres medlemsblad.


 
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk