Webshop
 

Kursusvirksomhed

Regionale kurser
I samarbejde med Fals udbyder Forlaget Columbus kurser.
Det regionale samarbejde har altid været tæt knyttet til kursusvirksomhed. Med ændrede kursusvilkår er der ikke midler fra UVM til sådanne arrangementer, som ofte også omfattede møder med fagkonsulenten. Derfor har vi i samarbejde med Fals valgt at indgå i denne kursusvirksomhed og udbyde og afvikle kurser med afsæt i en udgivelse og en af forlagets forfattere. Fagkonsulenten deltager og deltagerne får et gratis eksemplar af bogen.
Fals hjemmeside kan man løbende se hvilke kurser der udbydes i de regionale områder.
En region skal henvende sig med sit ønske om kursus til forlagschef Per Rasmussen som vil formidle kontakten til forfatteren.

GL-E kurser
I samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelseskurser udbyder Forlaget Columbus en række kurser med afsæt i forlaget udgivelser.
I skoleåret 2010/ 2011 har der været udbudt kurser om 'Regneark i Samfundsfag' og 'Ideologier og Diskurser' og disse vil blive gentaget i skoleåret 2011/ 2012 ligesom der vil blive udbudt et kursus om 'Det ny Latinamerika'.

 
 
 
Forlaget ColumbusØsterbrogade 54 C2100 København ØTlf. 3542 0051Fax 3542 0521E-mail: info@forlagetcolumbus.dk